Gebruiksvoorwaarden mykorting.nl
Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door, aangezien deze belangrijke informatie bevatten over uw wettelijke rechten, rechtsmiddelen en verplichtingen. Als u in de Verenigde Staten woont, houd er dan rekening mee dat deze Servicevoorwaarden een arbitragebepaling en een ontheffing van groepsvorderingen bevatten. Het heeft invloed op de manier waarop geschillen met mijnkorting.nl worden opgelost. Door deze voorwaarden te accepteren, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze arbitragebepaling. Lees aandachtig. Als u niet wilt worden gearbitreerd, kunt u zich afmelden voor de arbitragebepaling door de instructies in de onderstaande arbitragebepaling te volgen.

Overzicht
mykorting.nl (of “wij”, “ons” of “onze”) host en exploiteert een e-commerce-ecosysteem (het “platform”) via een netwerk van innovatieve winkelapplicaties, websites en digitale platforms) en we kunnen andere websites toevoegen . We helpen onder andere (a) influencers en makers van sociale media (“Influencers”) om in contact te komen en samen te werken met merken, adverteerders en marketingbureaus (“Merken”) om gesponsorde marketingcampagnes (“Campagnes”) te creëren Content (“Content”) ), (b) Merken creëren inhoud voor hun marketingcampagnes door verbinding te maken en samen te werken met influencers om campagnes te creëren en uit te voeren.
We verwijzen soms naar mensen die ons Platform of onze Diensten gebruiken of openen als “gebruikers” en “uw” of “u”, afhankelijk van de context. Als u toegang krijgt tot het Platform of de Diensten gebruikt namens een bedrijf of andere juridische entiteit, verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid heeft om een dergelijke juridische entiteit te binden, in welk geval “uw” of “u” verwijst naar een dergelijke juridische entiteit. . Bovendien omvatten woorden die naar één geslacht verwijzen in deze Voorwaarden, tenzij de context anders vereist, alle geslachten en omvatten woorden die naar het enkelvoud verwijzen ook het meervoud en vice versa.

Accepteer voorwaarden
Door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot de Site en eventuele diensten die via de Site of aangesloten applicaties worden aangeboden (gezamenlijk de “Diensten”), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden” of “Voorwaarden”) en onze Privacy Beleid. Lees deze voorwaarden en ons privacybeleid aandachtig door. Ons Privacybeleid is beschikbaar op https://mykorting.nl/privacybeleid/ en is door middel van verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, inclusief ons Privacybeleid, bent u niet bevoegd om informatie van de Site of Diensten te verkrijgen of anderszins de Site of Diensten te blijven gebruiken. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd is met een onderhandelde overeenkomst tussen mykorting.nl en een partij, zal de taal van de onderhandeling bepalend zijn. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van de site of de daaraan gekoppelde mobiele applicaties of diensten. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site en Diensten, inclusief degenen die eenvoudigweg op de Site surfen of zich registreren voor een account of materiaal voorbereiden voor de Site in ruil voor compensatie. U dient zich ervan bewust te zijn dat verschillende secties of soorten sites, diensten en gebruiksvoorwaarden op verschillende manieren van invloed zijn op gebruikers, dus zorg ervoor dat u deze voorwaarden aandachtig leest. Hoewel onze diensten toegang kunnen omvatten tot inhoud die door andere gebruikers van de site is ingediend (inclusief artikelen en consumentengidsen), zijn wij niet de auteurs van deze gebruikersinzendingen. Wij hebben geen controle over de geldigheid of juistheid van eventuele claims die daarin worden gedaan. Als u echter een Gebruikersinzending gebruikt, doet u dit op eigen risico en wijzen wij uitdrukkelijk alle garanties af.

Herzien
mykorting.nl behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, het Platform en de Diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten, of deze Voorwaarden aan te passen. Als we deze Voorwaarden wijzigen, zullen we de wijzigingen op de Site plaatsen. Wijzigingen in deze Voorwaarden worden automatisch van kracht zodra ze worden geplaatst. Door toegang te blijven krijgen tot of gebruik te maken van het Platform of de Diensten nadat we wijzigingen hebben geplaatst, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gewijzigde Voorwaarden. Als u de gewijzigde Voorwaarden niet accepteert, is uw enige mogelijkheid om de toegang tot of het gebruik van het Platform en de Diensten te staken.
Accountregistratie en diensten

Gekwalificeerd
Door ons Platform te gebruiken of er toegang toe te krijgen, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw land, staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw land, staat of provincie waar u woont, en verstrekt u ons ermee instemt dat een van uw minderjarige gezinsleden het Platform mag gebruiken. U bent als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het gebruik van het Platform en de Diensten onder deze Voorwaarden is toegestaan door alle toepasselijke wet- en regelgeving in het rechtsgebied waarin u woont.

Voor bepaalde functies of delen van de Site en/of App (en voor uw toegang tot of gebruik van bepaalde aspecten van de Diensten of Inhoud) kunnen andere algemene voorwaarden zijn geplaatst, of is uw instemming met en aanvaarding van aanvullende algemene voorwaarden vereist. Als er een conflict bestaat tussen deze Voorwaarden en de algemene voorwaarden die voor een bepaald deel van de Site, Diensten of Inhoud zijn geplaatst, hebben de laatstgenoemde voorwaarden voorrang wanneer u dat deel van de Site of Applicatie gebruikt of opent. , diensten of inhoud.
Door u te registreren of door te klikken om deze Voorwaarden te accepteren, wordt u geacht deze Voorwaarden elektronisch te hebben uitgevoerd in overeenstemming met de Amerikaanse Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (de “Electronic Signatures Act”), met ingang van de datum waarop u zich registreert voor een rekening (15 USC § 7001 e.v.). Door een account aan te maken, bevestigt u dat u deze Voorwaarden, eventuele wijzigingen en eventuele overeenkomsten met andere gebruikers elektronisch kunt en wilt ontvangen, downloaden en afdrukken. Kennisgeving voor inwoners van Californië
Als u een inwoner van Californië bent, kunt u, overeenkomstig Sectie 1789.3 van het Burgerlijk Wetboek van Californië, schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs op 1625 N. Market Blvd., Suite S-202, Sacramento, Californië 95834, of bel (800) 952-5210 om een klacht over het Platform of de Diensten op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van het Platform of de Diensten.

Volledige overeenkomst
Deze Voorwaarden vormen de volledige en exclusieve afspraak en overeenkomst tussen mykorting.nl en u met betrekking tot de Dienst en vervangen alle eerdere afspraken of overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk.
Disclaimer: De originele, juridisch bindende versie van deze Voorwaarden is geschreven in het Engels. Indien vertaald naar andere talen door een niet-moedertaalspreker van het Engels of software, kunnen er verschillen zijn tussen de Engelse versie en de vertaalde versie. Indien dit het geval is, vervangt de Engelse versie de vertaalde versie.